Svenskt Näringslivs oro sågas av professor - Dagens Arena

5672

Ämnesområde och statistikområde - Statistiska Institutionen

I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. Arbetskostnadsindex, AKI, avser att mäta arbetskostnadsutvecklingen inom privat sektor uppdelat efter näringsgren enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. Redovisningen sker för arbetare respektive tjänstemän månadsvis. Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M11 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Äldre indexserier som ej längre uppdateras >> Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak) efter näringsgren enligt SNI 2002.

  1. Hedemora bibliotek personal
  2. Bilder hudutslag

AKI har fortsatt att publiceras genom  AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor. Indextal publiceras efter Standard för Svensk Näringsgrensindelning (SNI2007) samt i vissa aggregat. Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M12.

MT1704 - Nytt timpris 2019

Månad 1996M01 - 2008M12 [2009-03-02] aki.raudas@palta.fi. Timo Yli-Koivisto. Johtava asiantuntija +358 20 595 5028 +358 40 563 3440. Kollektivavtal för tjänstemän inom flygtrafiken 2020-2022

Arbetskostnadsindex aki för tjänstemän

Villkor - Danske Bank Lönetjänst

Arbetskostnadsindex aki för tjänstemän

Arbetskostnaden består av lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter. Arbetskostnadsindex (AKI) Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt.

Arbetskostnadsindex aki för tjänstemän

Månad 2009M01 - 2020M09 3.
Fysiker jobb stockholm

Från Lönestrukturstatistik, privat sektor hämtas komponenter angående bland annat förmåner, helglöner och arbetade timmar som integreras i AKI. Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M10 två år (se SCBDOK för AM0101). 0.9 EU-reglering Ingen EU-reglering föreligger 0.10 Syfte och historik Arbetskostnadsindex skall mäta företagens genomsnittliga arbetskraftskostnader för privat sektor totalt men även för dess olika delbranscher och aggregat av dessa.

Månad 2008M01 - 2020M12. Statistikmyndigheten SCB  2010-03-01 09:41 CET. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), december 2009: Arbetskraftskostnaderna ökade med 1,0.
Omvårdnadens grunder hälsa och ohälsa

samhälle media stagneliusskolan
nya skollagar
ljudböcker mp3 gratis
att tänka på när man gör en budget
esshc 2021 program
alla rätt på lotto
stockholmsbilder

IAMCP International

För mer information om detaljer kring dessa undersökningar hänvisas till respektive undersöknings dokumentation. Från Konjunkturstatistik, löner Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,3 procent för tjänstemän och 1,7 procent för arbetare i oktober, jämfört med samma månad föregående år. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2006 AM0301. I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI 2007.

index bs exkl o aki för tjänstemän privat sektor - Disc Runner

Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. Basmånad är januari 2008=100.

Tips och hjälp. För … Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M11 Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas. För att undvika säsongsvariationer bör den procentuella förändringen beräknas mellan samma månad olika år.