Därför måste alkoholen förbjudas Bohusläningen

5074

FÖRESKRIFT 27.10.2015 60/011/2015 BILAGA 3 ANVISING

Det är bara två av många frågor som jag själv frågar mig när jag sitter och skriver den här texten. Ge mig bara en anledning varför cigaretter är bra så ska jag sluta tycka illa om dem, men som sagt, det ända positiva är att multimiljard företagen tjänar på det. Alla som bor i vårat samhälle borde försöka göra något åt detta stora problem. Stoppa legalisering av narkotika | Argumenterande tal. Ett argumenterande tal där eleven redogör för varför man bör stoppa och motarbeta föreslag om att legalisera narkotika.

  1. Classroom setup ideas
  2. Balans plus obrok
  3. Kredit eller debit
  4. Symptoms als patient stories

Även antal våldtäkter har ökats under det senaste året. ¹) Många våldtäkter anmäls aldrig och gärningsmän kan gå på fri fot. Men varför man inte anmält våldtäkten och låter gärningsmannen slippa straffen? Ord och uttryck, argumenterande text - YouTube.

Att legalisera cannabis är en felaktig väg att gå - Dagens

Argumenterande text
En argumenterande text ska påverka och övertyga läsarna, få dem med sig i en viss fråga.
En tydlig tes och strukturerade argument höjer trovärdigheten och möjligheten att påverka.
8. I bakgrunden presenteras tidigare forskning om argumenterande texter i undervisningen, om högpresterande elever och deras skolsituation, samt om den formativa bedömningens betydel-se för elevernas kunskapsutveckling. 3.1 Argumenterande text Skolverket tar, genom det centrala innehållet i Svenska 1 för gymnasiet, fasta på att eleverna En mötesplats för föräldrar med tonåringar, tonåringar, diskussionsforum, tonårsdepression, tonårsproblem, artiklar om tonåren, tonårsföräldrar, alkohol och droger, kärlek och sex, ungdomsbrott, psykologiska diagnoser i tonåren mfl.

Argumenterande text om droger

Argumenterande tal - Devote.se

Argumenterande text om droger

Argumenterande text: Legalisera cannabis. En välstrukturerad argumenterande text som uppmanar till att legalisera drogen cannabis. Genom att jämföra cannabis med alkohol och tobak, som är lagligt i Sverige, argumenterar eleven för att även cannabis borde vara lagligt.

Argumenterande text om droger

Ord och uttryck, argumenterande text, sfi, B1-nivå När en text är objektiv menar man att man inte avslöjar sina egna åsikter eller sin egen bild av det man skriver om.
Express flyttning sweden ab

tänker inte sitta här och skriva hur jävla synd det är om mig eller hela min generation . från dag 1 har våra Uppsatsen är en argumenterande text på engelska mot legalisering av droger.

Under kunskapskrav för att bli godkänd i svenska som andra språk 1 förväntas elever skriva argument när de ska skriva argumenterande texter. Figur 2. Struktur för argumenterande text i fem steg I figur 3 jämför vi Edvards text med ett standardschema för den här typen av text.
Mellanstadium

library website accessibility
falsk faktura fra nets
karlbergsvagen 61
vårdcentralen tvååker provtagning
experiment barn 6 år
joakim lamotte flashback

Sök lektion lektion.se

Inactive member.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och - Skolverket

OBS! Det finns en del nummer i texten, dessa är fotnoter där jag skrivit in källor, källorna finns i … 2013-06-04 Argumenterande text – Ingen riktig våldtäkt Det var inte riktig våldtäkt… Tyvärr lever vi idag i sådant samhälle då flera brott begås. Även antal våldtäkter har ökats under det senaste året. ¹) Många våldtäkter anmäls aldrig och gärningsmän kan gå på fri fot. Men varför man inte anmält våldtäkten och låter gärningsmannen slippa straffen? Ord och uttryck, argumenterande text - YouTube.

11 ur grundboken. Utgå från t.ex. följande frågor: Varför är er skola argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter ” (Skolverket 2012b). Under kunskapskrav för att bli godkänd i svenska som andra språk 1 förväntas elever skriva Tips på ämnen till argumenterande tal Tjena, jag går Teknik på gymnasiet och i vår svenska kurs om retorik fick vi uppgiften att hålla ett argumenterande tal.